Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri về dự án nâng cấp QL31

Thị trường 28/10/2021 14:55

Bộ GTVT trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 đoạn Hữu Sản-Bản Chắt.

07-8846

Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn (Km 100+827,91 - Km161+500) để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế cũng như sự mong đợi của Nhân dân địa phương. Tuyến QL.31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt tại quyết định số 2163/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Hữu Sản - Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn (Km 100+827,91 – Km161+500).

UBND huyện Đình Lập đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 về việc thành lập Hội đồng, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Dự án đã thực hiện từ Km 100+827,91 - Km161+500 được chia làm 10 gói thầu xây lắp. Năm 2010, UBND huyện đã chỉ đạo đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 4 gói thầu và đã chi trả kinh phí bồi thường được 2/4 gói thầu còn 2 gói thầu do chưa có kinh phí chi trả. Năm 2011 thực hiện Nghị quyết số 11/NQCP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Quyết định số 64/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc công bố danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phân kỳ đầu tư, tạm dừng giãn tiến độ đến sau năm 2015. Tuy nhiên, đến nay tuyến QL.31 vẫn chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp”.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau: Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 8562/BGTVT-KHĐT ngày 28/8/2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và ban hành Quyết định số 1912/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019 giao nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Hữu Sản – Bản Chắt để dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT được phân bổ khoảng 304.104 tỷ đồng thấp hơn nhiều so với nhu cầu đầu tư (khoảng 462.031 tỷ đồng), chỉ đủ hỗ trợ đầu tư nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông và các tuyến cao tốc quan trọng khác bảo đảm mục tiêu của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, xử lý các khoản nợ đọng, hoàn thành một số dự án chuyển tiếp và một số ít các dự án quan trọng, cấp bách, điểm nghẽn thuộc các chuyên ngành giao thông khác.

Mặc dù Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ rất cố gắng, nhưng vì điều kiện không cho phép nên chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai Dự án trong nhiệm kỳ này. Bộ Giao thông vận tải rất mong Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân cảm thông, chia sẻ cùng Bộ GTVT.

Trong điều kiện chưa thực hiện ngay việc đầu tư dự án, trước mắt Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác duy tu, sửa chữa từ nguồn bảo trì đường bộ để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, đồng thời Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét ưu tiên đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn lực.

Ý kiến của bạn

Bình luận