Bộ GTVT ủy quyền cho đơn vị thực hiện trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/05/2024 15:34

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 643/2024 về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ GTVT quản lý.

Bộ GTVT ủy quyền cho đơn vị thực hiện trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Trạm dừng nghỉ cao tốc Tây Ninh Bình

Theo đó, Bộ GTVT ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Cục Đường cao tốc Việt Nam, các ban QLDA căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ do Bộ GTVT quản lý thuộc mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông tại Quyết định 938 ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong đó, Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ của người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, Cục Đường cao tốc Việt Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt thông tin dự án và công bố dự án đầu tư kinh doanh; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; ký kết và quản lý hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án.

Cục Đường cao tốc Việt Nam cũng thực hiện các nhiệm vụ: Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu; đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; hủy thầu đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 17 của Luật Đấu thầu; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng; các nhiệm vụ khác của người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Bộ GTVT ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các ban QLDA thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu và một số nhiệm vụ khác như: Tổ chức lập hồ sơ đề xuất dự án và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu; kiểm tra, rà soát thiết kế cơ sở (nếu có), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở do nhà đầu tư trình, báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định, làm cơ sở để nhà đầu tư phê duyệt;

Các ban QLDA cũng được ủy quyền, giao nhiệm vụ rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án đầu tư đối với các trạm dừng nghỉ thuộc dự án do Bộ GTVT quản lý chưa xác định hình thức, phương thức đầu tư.

Ban QLDA được ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ tại quyết định này là ban QLDA được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc (đối với dự án đầu tư công) hoặc ban QLDA được ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc (đối với dự án đầu tư theo hình thức, phương thức khác).

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với Cục Đường cao tốc Việt Nam, các ban QLDA trong quá trình tổ chức triển khai chuẩn bị và thực hiện đầu tư dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Bộ GTVT quản lý.

Cũng theo quyết định của Bộ GTVT, các dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ đang thực hiện chuyển tiếp theo điểm b khoản 2 Điều 65 Nghị định 23/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực thì tiếp tục thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định tại Thông tư 01/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ. Thẩm quyền thực hiện các bước sau khi phê duyệt hồ sơ mời thầu thực hiện theo quyết định này.

Ý kiến của bạn

Bình luận