Bộ GTVT yêu cầu ACV không để khiếu nại kéo dài liên quan gói thầu 5.10 sân bay Long Thành

Tác giả: Bình Minh

saosaosaosaosao
Xã hội 17/08/2023 15:56

Đối với gói thầu 5.10 sân bay Long Thành, Bộ GTVT đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không VN - CTCP (ACV) tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của liên danh dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014, không để phát sinh kiến nghị, khiếu nại kéo dài và vượt thẩm quyền giải quyết.

Trong hợp đồng phải ràng buộc chặt chẽ các điều khoản, tránh khiếu kiện về sau

Bộ GTVT yêu cầu ACV không để khiếu nại kéo dài liên quan gói thầu 5.10 sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phối cảnh khu vực sảnh đến nhà ga sân bay Long Thành

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9019 gửi Tổng Công ty Cảng hàng không VN - CTCP (ACV) liên quan đến việc triển khai Dự án thành phần 3 - Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký, nêu rõ: Theo báo cáo của Chủ đầu tư (ACV), trong thời gian qua, mặc dù ACV và các nhà thầu đã có rất nhiều cố gắng, tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn chưa đáp ứng theo kế hoạch đề ra. Do đó, để giúp theo dõi và kiểm soát Dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Bộ GTVT yêu cầu Chủ đầu tư ACV thực hiện một số nội dung sau:

Các Báo cáo về dự án phải có nội dung quy mô, phạm vi, tính chất kỹ thuật, giá trị, .v.v.. về tất cả các gói thầu tư vấn và xây lắp, thiết bị .v.v.. để giúp các cơ quan theo dõi, đánh giá được tổng thể toàn diện và chỉ đạo/hỗ trợ thực hiện rà soát lại kế hoạch đấu thầu đã duyệt, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu của các hạng mục công việc còn lại trong tháng 08/2023; xây dựng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục báo cáo Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Bộ GTVT làm cơ sở kiểm điểm, đôn đốc tiến độ.

Trong báo cáo hàng tháng hoặc trong các cuộc họp phải có mục kiểm điểm các nội dung đã/chưa thực hiện và các khó khăn vướng mắc khi thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Cần thể hiện rõ các hạng mục, các gói thầu đã/đang triển khai và kế hoạch, kết quả thực hiện (đặc biệt thực hiện các hạng mục đường găng), so sánh với dự kiến kế hoạch, tiến độ giải ngân…; kế hoạch các hạng mục công việc tiếp theo.

Xây dựng biện pháp thi công tổng thể, chi tiết khi các hạng mục công trình được đồng bộ triển khai trên công trường; Chủ đầu tư cần nghiên cứu thuê tư vấn nước ngoài hỗ trợ quản lý dự án1 để đảm bảo tiến độ chung của Dự án.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán đối với các hạng mục còn lại và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế để sớm lập hồ sơ thiết kế của các hạng mục phụ trợ làm cơ sở trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định để triển khai thực hiện.

Công tác quản lý chất lượng: Thường xuyên chỉ đạo Ban QLDA, Nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị phải kiểm soát chất lượng theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật và nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo của Hội đồng kiểm tra Nhà nước và các ý kiến của Cơ quan thẩm định trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Ngoài ra, có báo cáo cụ thể các giải pháp, kết quả đạt được hàng tháng đối với các nội dung khuyến cáo nêu trên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đối với công tác GPMB: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Long Thành và Nhà thầu hàng tuần để cùng giải quyết các mặt bằng còn lại, đặc biệt công tác GPMB liên quan đến 2 tuyến giao thông kết nối.

Đối với công tác đấu thầu, đàm phán hợp đồng trước khi ký: Để có cơ sở pháp lý chặt chẽ kiểm soát nhà thầu cần đặc biệt lưu ý đến việc lựa chọn các Giám đốc điều hành dự án và các nhân sự chủ chốt đủ về số lượng và đảm bảo năng lực trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về tổ chức và điều hành công trường,...; phải huy động trang thiết bị hiện đại và đủ phù hợp tiến độ thực hiện. Trong Hợp đồng phải ràng buộc chặt chẽ các điều khoản thưởng/phạt liên quan đến chất lượng và tiến độ thực hiện công trình, tránh khiếu kiện về sau.

Đối với gói thầu 5.10: Đề nghị ACV, với thẩm quyền và trách nhiệm của cấp quyết định đầu tư và Chủ đầu tư dự án tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của liên danh dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; không để phát sinh kiến nghị, khiếu nại kéo dài và vượt thẩm quyền giải quyết.

Tiếp tục rà soát để kiện toàn các nhân sự, các phòng ban và lãnh đạo Ban QLDA Long Thành để có bộ máy hoàn chỉnh đáp ứng chỉ đạo điều hành Dự án; ACV xem xét, đề xuất xây dựng các cơ chế đặc thù (nếu thấy cần thiết) kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án.

Thường xuyên họp kiểm điểm tiến độ, kịp thời phát hiện, nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp thực hiện báo cáo Chủ đầu tư, Người quyết định đầu tư và Bộ GTVT (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) để tham mưu Chính phủ hỗ trợ giải quyết, đáp ứng tiến độ.

Gói thầu 5.10 sân bay Long Thành không đáp ứng tiến độ

Bộ GTVT yêu cầu ACV không để khiếu nại kéo dài liên quan gói thầu 5.10 sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Phối cảnh khu vực làm thủ tục đi máy bay nhà ga sân bay Long Thành

Trước đó, ngày 12/7/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về triển khai Gói thầu 5.10, thuộc dự án thành phần 3, Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 không đáp ứng được tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chỉ đạo quyết liệt Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam để sớm lựa chọn được nhà thầu phù hợp theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, vào đầu tháng 8/2023, trước động thái của Liên danh Hoa Lư (một trong 3 liên danh tham dự thầu gói thầu 5.10 trị giá hơn 35.200 tỷ đồng xây dựng xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành) gửi thư kiến nghị đến nhiều cấp lãnh đạo, quản lý "tố" các dấu hiệu vi phạm pháp luật của liên danh duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật gói thầu 5.10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án Sân bay Long Thành đã có văn bản phản hồi.

Theo đó, ACV khẳng định đã làm đúng việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Việc liên danh Hoa Lư gửi kiến nghị chưa đúng quy trình, làm ảnh hưởng uy tín các bên.

ACV cho rằng trên cơ sở hồ sơ dự thầu đã nộp ngày 12/6 của các nhà thầu tham dự, bên mời thầu và tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ các tiêu chí, yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của luật pháp về Đấu thầu.

Cũng theo ACV, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và các nội dung cần làm rõ theo quy định pháp luật về đấu thầu, bên mời thầu đã có các văn bản yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ theo đúng quy định nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch đối với các nhà thầu tham gia dự thầu.

Việc làm rõ các nội dung đề xuất về kỹ thuật tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, bảo đảm cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu tham dự.

Các nội dung về đề xuất kỹ thuật của nhà thầu bao gồm thuyết minh, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ đã đủ để làm cơ sở cho bên mời thầu, tổ chuyên gia đánh giá theo tiêu chuẩn được quy định trong hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt và phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

ACV cho hay, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đã được thẩm định. Bên mời thầu cũng đã thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả nhà thầu tham dự.

Nhà đầu tư Sân bay Long Thành cho biết, theo quy định, đối với nhà thầu không trúng thầu, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu. Chủ đầu tư sẽ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu rõ nhà thầu trúng thầu (nếu có) và lý do các nhà thầu không trúng thầu đến tất cả các nhà thầu tham dự.

Về quy trình giải quyết kiến nghị, ACV cho rằng theo Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014, các văn bản kiến nghị của nhà thầu cần được gửi đến chủ đầu tư, bên mời thầu và được ký bởi đại diện hợp pháp của Liên danh Hoa Lư.

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và bên mời thầu, Liên danh Hoa Lư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn.

Theo ACV, do đang trong giai đoạn xét thầu, các thông tin liên quan được bảo mật theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Do đó, thư kiến nghị của Liên danh Hoa Lưu gửi đến nhiều cấp lãnh đạo, quản lý, cơ quan và chủ đầu tư là chưa phù hợp với quy trình giải quyết kiến nghị.

Việc này, theo ACV, có thế ảnh hưởng đến uy tín của nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị Liên danh Hoa Lư tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu.

Trước đó ngày 1/8, ACV thông báo Liên danh Vietur đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu 5.10. Điều này đồng nghĩa, 2 liên danh còn lại là Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors (do China Harbuor Engineering của Trung Quốc đứng đầu) bị loại khỏi quá trình đấu thầu.

Liên danh Hoa Lư do Coteccons đứng đầu, gồm 8 nhà thầu như Hòa Bình, Central, An Phong, Delta, Unicons, Thành An và Power Line Engineering (PLE - Thái Lan). Đây là liên danh duy nhất do nhà thầu nội dẫn dắt và từng cam kết hoàn thành dự án vào tháng 8/2026 nếu trúng thầu.

Liên danh Vietur gồm 10 thành viên, do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại-Xây dựng ICISTAS đứng đầu. Trong liên danh này có sự xuất hiện của Newtecons, Ricons và SOL E&C của ông Nguyễn Bá Dương.

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là dự án hạ tầng quan trọng của Việt Nam, nhằm giảm áp lực cho Sân bay Tân Sơn Nhất và phát triển kết nối giao thông, thương mại, du lịch, đầu tư giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên thế giới.

Dự án được thiết kế có công suất phục vụ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành. Trong số các gói thầu của dự án, Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách" là gói thầu lớn nhất, với quy mô 35.233 tỷ đồng. Gói thầu này bao gồm việc thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị cho công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không.

Đây là công trình có tính chất phức tạp, đòi hỏi tính chính xác, chất lượng, kỹ thuật cao, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này rất quan trọng và cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.


Ý kiến của bạn

Bình luận