Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hành tiết kiệm

Giao thông 24h 26/05/2015 16:54

Bộ GTVT vừa có chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TT ngày 21/4/2015 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương phổ biến và triển khai tại đơn vị mình những giải pháp chủ yếu sau:

Các doanh nghiệp thuộc Bộ cần đẩy nhanh việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành và lĩnh vực cụ thể; tăng cường tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên như: hội nghị, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, chi phí điện, nước, xăng dầu…

Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm quy định không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ lại Kho bạc Nhà nước 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách, không bao gồm các khoản chi cho nhân sự theo chế độ.

Kiên quyết dừng triển khai và hủy bỏ kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các cơ quan, đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2015 vẫn chưa phân bổ hoặc triển khai thực hiện.

Văn Vĩnh

Ý kiến của bạn

Bình luận