Bộ GTVT yêu cầu khắc phục hư hỏng QL12B qua Ninh Bình

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 28/06/2022 10:52

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, rà soát, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công,…


Một đoạn tuyến dự án QL12B qua Ninh Bình (Ảnh chụp thời điểm thi công năm 2018)

Một đoạn tuyến dự án QL12B qua Ninh Bình (Ảnh chụp thời điểm thi công năm 2018)

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khắc phục các tồn tại và hư hỏng ngoài hiện trường dự án đầu tư xây dựng QL12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ký cho biết, Bộ GTVT và Sở GTVT Ninh Bình đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo công  tác khắc phục các tồn tại, hư hỏng ngoài hiện trường và bổ sung các hồ sơ còn thiếu phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Sở GTVT  Ninh Bình, đến nay, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh còn chậm trễ trong việc chỉ đạo các nhà thầu thực hiện. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí  Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, rà soát, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công nghiêm túc thực  hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định, đảm bảo an toàn giao thông, an  toàn khai thác công trình.

“Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà thầu thi công chịu trách  nhiệm nếu để xảy ra mất ATGT, sự cố công trình trên tuyến do việc chậm trễ khắc phục,  sửa chữa các hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành công trình”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đồng thời, Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát thủ tục bàn giao công trình xây dựng, bổ sung các hồ sơ hoàn thành công  trình còn thiếu phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo quy định.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận