Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương xây dựng cầu sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/09/2023 15:37

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định (chủ đầu tư) chỉ đạo tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao.

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương xây dựng cầu sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình - Ảnh 1.

Cầu sông Đáy nối hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình khẩn trương triển khai dự án xây dựng cầu sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng thuộc địa phận tỉnh Nam Định và Ninh Bình.

Theo Bộ GTVT, dự án xây dựng cầu sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 350 ngày 23/2/2023.

Hiện nay, chủ đầu tư đang chỉ đạo tư vấn, nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thi công. Trong quá trình triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời hạ tầng kỹ thuật, nguồn vật liệu xây dựng khối lượng lớn (đất đắp, cát, đá,…) là những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, chất lượng của dự án.

Để dự án được triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu và giải ngân kịp thời vốn đã được bố trí năm 2023, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nam Định, Ninh Bình quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, chủ động triển khai công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật,… đáp ứng tiến độ yêu cầu.

"Chủ đầu tư kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nam Định, Ninh Bình về tình hình triển khai dự án; những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý phù hợp để xem xét, giải quyết theo quy định", Bộ GTVT đề nghị.

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định (chủ đầu tư), Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này chỉ đạo nhà thầu khẩn trương lập kế hoạch thi công tổng thể, kế hoạch thi công chi tiết từng hạng mục, kèm theo kế hoạch huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, trạm thí nghiệm, kế hoạch giải ngân,… trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

"Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả theo quy định, kịp thời phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế (nếu có) trong quá trình thi công; khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế của hồ sơ thiết kế, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thi công", Bộ GTVT nêu rõ.

Đồng thời, chủ đầu tư cần chỉ đạo tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao; Bố trí đầy đủ số lượng kỹ sư tư vấn giám sát đảm bảo năng lực theo quy định của hợp đồng; Tổ chức giám sát chặt chẽ công tác thi công của nhà thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định.

"Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định chỉ đạo nhà thầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tại hiện trường ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án, thành lập trạm thí nghiệm hiện trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình theo quy định. Tổ chức thi công các hạng mục công trình tuân thủ quy trình thi công, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án được duyệt tuân thủ quy định", Bộ GTVT yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận