Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt vật liệu thi công cao tốc QL45-Nghi Sơn

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 27/06/2022 15:37

Bộ GTVT yêu cầu chất lượng thi công dự án phải được đặt lên hàng đầu, không để xảy ra các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng.


Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA2 kiểm soát nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn.

Bộ GTVT cho biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng  một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là một trong những dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Do vậy, chất lượng thi công dự án phải được đặt lên hàng đầu,  không để xảy ra các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng.

Về công tác quản lý chất lượng công trình, tại Quyết định 1679 ngày 15/9/2021, Bộ GTVT đã giao cho các ban quản lý dự án thực hiện  nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ đầu tư, bên giao thầu theo các quy định hiện hành trong việc quản lý tiến độ, chất lượng thi công xây dựng công trình.

Đối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn, để đảm bảo  chất lượng thi công công trình, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 căn cứ quy định tại Quyết định 1679, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng  công trình với nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ đầu tư, bên giao thầu tuân thủ đúng các  quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trong đó, đối  với nguồn vật liệu sử dụng cho các hạng mục công trình, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu thực hiện đúng các quy định kỹ thuật của dự án, tất cả các loại vật liệu sử dụng  cho công trình phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của dự án và đã được ban quản lý dự án, tư vấn giám sát chấp thuận theo quy định.

“Ban QLDA2 cần kiểm tra, rà soát, không đưa vào công trường để sử dụng cho công trình các  loại vật liệu không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của dự án hoặc chưa được chấp thuận theo quy định”, Bộ GTVT yêu cầu.

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian tổ chức thi công xây dựng dự án trong khoảng 2 năm (2021 - 2023).

Ý kiến của bạn

Bình luận