Bộ GTVT yêu cầu làm rõ tài sản cầu Cần Thơ, cầu Hưng Lợi

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 20/06/2022 17:44

Bộ GTVT yêu cầu hai đơn vị làm rõ tài sản dự án xây dựng cầu Cần Thơ và cầu Hưng Lợi.


Cầu Cần Thơ

Cầu Cần Thơ

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Mỹ Thuận báo cáo làm rõ tài sản dự án xây dựng cầu Cần Thơ và cầu Hưng Lợi.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm kê, rà soát, phân loại tài sản và báo cáo, làm rõ tình hình quản lý, sử dụng và đối với khu đất 74.241m2 là bãi công trường số 6, khu đất 8.674 m2  là bãi công trường số 5 thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ trên địa bàn tỉnh  Vĩnh Long và khu đất 14.020m2 đất bãi công trường cầu Hưng Lợi thuộc dự án  đường Nam Sông Hậu.

Đối với Ban QLDA Mỹ Thuận là chủ đầu tư của dự án (bao gồm cả  công tác giải phóng mặt bằng), Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với các nội dung Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

“Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng các  tài sản của dự án nêu trên theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và khẩn trương thực hiện, báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 30/6/2022”, Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Công văn 4998 ngày  31/5/2022 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản dự án xây dựng cầu Cần Thơ, cầu Hưng Lợi.

Ý kiến của bạn

Bình luận