Bộ GTVT yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn không gian mạng

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Ứng dụng 09/04/2024 07:55

Trước tình trạng tin tặc nhắm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trọng yếu, gây thiệt hại về vật chất, hình ảnh... Bộ GTVT yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn cho không gian mạng.


Bộ GTVT yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn không gian mạng- Ảnh 1.

Giới thiệu về hệ thống quản lý dữ liệu lớn trong ngành GTVT

Theo dự báo của các chuyên gia an ninh mạng, trong thời gian tới, tình hình an toàn thông tin tiếp tục có diễn biến phức tạp, tin tặc tiếp tục tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có ngành GTVT. 

Để bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của ngành, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin mạng tại đơn vị mình, trong đó tập trung thực hiện: Quán triệt, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn không gian mạng- Ảnh 2.

Các doanh nghiệp BOT là đối tượng để tin tặc tấn công

Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống thông tin; kịp thời cập nhật các bản vá, cấu hình tăng cường bảo mật cho hệ thống và triển khai các giải pháp phòng ngừa để tránh bị lợi dụng, khai thác để tấn công. 

Chủ động thực hiện rà soát các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, trong trường hợp phát hiện các nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu, cần lập tức triển khai các biện pháp khắc phục, đặc biệt là các hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu cá nhân.

Thường xuyên tổ chức sao lưu hệ thống và dữ liệu quan trọng trên thiết bị lưu trữ dữ liệu, hệ thống máy chủ và máy tính cá nhân (đối với người dùng) để kịp thời khôi phục khi bị tấn công mã hóa dữ liệu.

Ý kiến của bạn

Bình luận