Bộ GTVT yêu cầu tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc"

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Vận tải 28/07/2023 11:13

Các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc", đặc biệt là các địa phương kết nối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Bộ GTVT yêu cầu tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" - Ảnh 1.

Nhà xe Ngọc Sơn (Thanh Hoá) bỏ bến ra ngoài chạy dù, trong ảnh xe đón khách tại Ngõ 16 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Theo đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm xe hợp đồng hoạt động như xe tuyến cố định và tạo môi trường kinh doanh vận tải hành khách cạnh tranh lành mạnh, công bằng, đúng quy định của pháp luật, Bộ GTVT đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của các Sở GTVT đối với các giải pháp đã nêu tại Văn bản số 12089/BGTVT-VT ngày 18/11/2022 của Bộ GTVT; nêu rõ các tồn tại chưa thực hiện được và các giải pháp để khắc phục; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ GTVT trước ngày 15/8/2023.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp phường, huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) trong việc thực hiện quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm trên địa bàn.

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" - Ảnh 2.

Thanh tra GTVT xử lý vi phạm

Sở GTVT tổ chức kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trong việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó tập trung kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô có văn phòng đại diện của đơn vị vận tải đặt tại 2 TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hoặc phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô hoạt động thường xuyên và hàng ngày kết nối với địa bàn thuộc TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (xác định qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô). Hoàn thành việc kiểm tra trong tháng 10/2023; báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ GTVT trước ngày 15/11/2023.

Ban ATGT tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, các quy định của pháp luật có liên quan khác đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh, thành phố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các Sở GTVT đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô; hoàn thiện các phần mềm quản lý vận tải; kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, qua đó tăng cường công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Trước đó, ngày 18/11/2022, Bộ GTVT đã có Văn bản số12089/BGTVT-VT gửi đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương cần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc và xetrá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn địa phương.Các tỉnh, thành phố đã phối hợp, chỉ đạo lực lượng chức năng và cơ quan liênquan tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, thành phố tình trạng xe kinh doanh có phù hiệu xe hợp đồng, có biển hiệu xe du lịch vi phạm hoạt động nhưtuyến cố định ("xe dù, bến cóc") chưa thuyên giảm, có nơi còn có chiều hướng diễnbiến phức tạp; đặc biệt giữa các tỉnh, thành phố kết nối với thành phố Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh (Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, TháiBình, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu...).