Bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/08/2022 19:27

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.


 

Ông Nguyễn Danh Huy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Ông Nguyễn Danh Huy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Ông Nguyễn Danh Huy sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Bình.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Danh Huy từng có nhiều năm công tác trong ngành GTVT và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT như: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Ý kiến của bạn

Bình luận