Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo hàng loạt vấn đề “nóng” của ngành GTVT

Đầu tư - Hạ tầng 08/08/2022 14:38

Người đứng đầu ngành GTVT chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,…


Thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Rốt ráo triển khai các dự án trọng điểm

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2022 của Bộ GTVT.

Liên quan đến công tác đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo đáp ứng tiến độ yêu cầu theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Cục QLXD&CLCTGT cần tập trung kiểm soát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện khởi công vào cuối năm 2022. Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi các định mức xây dựng cơ bản trong lĩnh vực GTVT.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Cục QLXD&CLCTGT chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án trọng điểm, như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (nhất là 4 dự án thành phần phải hoàn thành trong năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây).

Người đứng đầu ngành GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công song song với quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình. Đồng thời, hoàn thiện các dự án thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thi công các dự án nhóm B, nhóm C theo đúng tiến độ yêu cầu. 

Về công tác xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thành đề án quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành kế hoạch, giải pháp đột phá thực hiện Quy hoạch đường thủy nội địa, hàng hải.

Đồng thời, Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ sau khi tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có thể trình phê duyệt được ngay khi dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT được Chính phủ ban hành.

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ sau khi tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có thể trình phê duyệt được ngay khi dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT được Chính phủ ban hành.

Sẵn sàng phương án tổ chức lại Tổng cục ĐBVN 

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu, giải trình, hoàn thiện báo cáo tổng kết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. 

“Các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn thành tổng kết Luật Giao thông đường thủy nội địa Việt Nam, Luật Đường sắt Việt Nam và Bộ luật Hàng hải Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu và giao Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến của Thành viên Chính phủ để trình Chính phủ (lần 3) dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ sau khi tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam để có thể trình phê duyệt được ngay khi dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT được Chính phủ ban hành.

Đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai sâu, rộng, quán triệt thường xuyên, liên tục đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Bộ GTVT. 

Liên quan đến công tác quản lý nhà nước của tổng cục, các cục quản lý chuyên ngành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông các lĩnh vực; xử lý kịp thời ùn tắc giao thông tại các cảng hàng không, sân bay, bến xe, các đầu mối giao thông.

Đồng thời, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão, trong đó đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng và trong công tác vận chuyển hành khách các lĩnh vực.

“Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải cần theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Bộ GTVT triển khai các giải pháp đồng bộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ứng phó kịp thời với mùa mưa bão sắp diễn ra”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến kinh phí cho công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, theo dõi sát sao giá cước vận tải biển để nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm giá cho phù hợp; Cục Đường sắt Việt Nam căn cứ nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật hiện hành, khẩn trương triển khai hoàn thành các thủ tục theo quy định đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2023 (chậm nhất trong tháng 10/2022 hoàn thành). 

“Cục Hàng không Việt Nam đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn bay; các giải pháp hạn chế thấp nhất việc chậm, hủy chuyến vì lý do thương mại, đặc biệt trong đợt cao điểm du lịch như hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Về triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai hiệu quả, đúng tiến độ yêu cầu các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong ngành GTVT; Giao Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu ngay cho Bộ chỉ đạo, kiểm điểm đối với những cơ quan thực hiện chậm trễ

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận