Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Sẽ thu hồi, điều chuyển dự án chậm giải ngân

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/05/2020 15:10

Dù giải ngân 4 tháng của Bộ GTVT đạt khá (24,6% so với 18% bình quân cả nước) nhưng Bộ trưởng khẳng định không được chủ quan, tiếp tục phải quyết liệt.


ong the
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Theo đó, kết quả giải ngân kế hoạch lũy kế 4 tháng đầu năm cơ bản đang bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết do các chủ đầu tư/Ban QLDA lập, đạt khoảng 99,5% kế hoạch giải ngân chi tiết. Bên cạnh các chủ đầu tư/Ban QLDA có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra như Tổng cục Đường Bộ Việt Nam, Ban QLDA 85, Ban QLDA Đường sắt thì vẫn  còn một số chủ đầu tư có kết quả đạt thấp là Sở GTVT tỉnh Kon Tum và Sở GTVT Hòa Bình. 

Để tiếp tục thúc đẩy giải ngân trong các tháng, quý tiếp theo, Vụ Kế hoạch đầu tư đề nghị các chủ đầu tư/ Ban QLDA kiện toàn, tăng cường năng lực các phòng ban để thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, điều hành kế hoạch được giao. Đồng thời Vụ cũng đề nghị biểu dương các đơn vị có kết quả giải ngân tốt và nghiêm khắc phê bình các đơn vị trì trệ trong triển khai kế hoạch.

Trước những báo cáo của các đơn vị liên quan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết vừa ký phê duyệt Đề án Đổi mới công tác quản lý đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực GTVT, đề án có hiệu lực từ 1/6. Bộ trưởng yêu cầu các Ban QLDA tập trung nghiên cứu đề án chính thức, nghiên cứu những vấn đề chức năng nhiệm vụ phòng đơn vị để thực hiện tốt đề án nhằm nâng cao công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Ban QLDA hay đơn vị nào làm chậm thì Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thống kê, báo cáo Bộ, Bộ sẽ thu hồi lại dự án chuyển cho đơn vị mới. Các đơn vị phải quyết liệt, triển khai hiệu quả các dự án, đặc biệt là lãnh đạo các Ban QLDA cần rà soát lại, xem xét kế hoạch giải ngân, giải quyết những vướng mắc mặt bằng để giải quyết được tiến độ triển khai

“Hiện nay chúng ta tập trung triển khai đầu tư công nhưng các đơn vị phải chú ý phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục và phải đảm bảo chất lượng công trình, phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Ý kiến của bạn

Bình luận