Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể “thúc” tiến độ 3 dự án cảng hàng không lớn

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 21/06/2022 09:45

Để đáp ứng tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt đối với 3 dự án hàng không lớn.


Thi công dự án sân bay Long Thành (ảnh internet)

Thi công dự án sân bay Long Thành (ảnh internet)

Hai dự án đang chậm tiến độ

Bộ GTVT vừa có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh,  đường lăn Cảng Hàng không Côn Đảo, dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành  khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành - giai đoạn 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá, trong thời gian qua, các chủ đầu tư, ban QLDA và các cơ quan,  đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và dự án đầu tư nâng cấp đường  cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không Côn Đảo chưa đạt yêu cầu.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành  khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, chủ đầu tư (ACV) đã lựa chọn xong nhà thầu  xây lắp nhưng chưa thể triển khai dự án do chưa có mặt bằng để triển khai thi công. 

Đối với dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo, Ban QLDA Thăng Long vẫn chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến chậm  tiến độ 1,5 tháng so với kế hoạch.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành - giai đoạn 1, các chủ đầu tư các dự án thành phần 1, 2, 4 vẫn tiềm ẩn nguy cơ chậm  tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Theo đó, để đáp ứng tiến độ triển khai, đối với dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo, Bộ GTVT Giao Cục Hàng không Việt Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm là đầu mối điều phối chung tổng thể trong việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư; chủ  trì tổ chức họp với ACV, VATM, Ban QLDA Thăng Long để thống nhất kế hoạch  đầu tư, đồng bộ các công trình như nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay, công trình  quản lý bay,… phù hợp với tiến độ hoàn thành nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn  theo quy hoạch của Cảng hàng không Côn Đảo.

“Bộ GTVT yêu  cầu Cục Hàng không Việt Nam và Ban QLDA Thăng Long khẩn trương rà soát thủ tục đấu thầu,  đảm bảo tiến độ lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án; đồng thời có giải pháp  đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bù tiến độ đối với các hạng mục công việc đã bị chậm,  đảm bảo tiến độ chung của dự án”, thông báo nêu rõ.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Bộ GTVT yêu cầu đơn vị này phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam rà soát lại quy hoạch, xác định vị  trí, quy mô công trình đài kiểm soát không lưu đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án; Báo cáo cụ thể  phương án đầu tư triển khai hệ thống bảo đảm hoạt động bay như đài kiểm soát  không lưu, hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) và hạ tầng đồng bộ với  dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn  Nhất, Bộ GTVT giao giao Cục QLXD&CLCTGT chủ trì, phối hợp  với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tham mưu Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác  GPMB khu đất 16,05 ha phục vụ đầu tư dự án, theo hướng đề nghị các cơ quan có  thẩm quyền (Bộ Quốc phòng, UBND TP. Hồ Chí Minh) bàn giao đất theo từng  giai đoạn để kịp thời tiến hành rà phá bom mìn và khởi công hạng mục móng cọc nhà ga hành khách, đáp ứng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ siêu dự án sân bay Long Thành

Chỉ đạo về dự án đầu tư xây đựng Cảng HKQT Long Thành - giai đoạn 1 (gồm 4 dự án thành phần), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đối với dự án thành phần 1, Cục QLXD&CLCTGT tham mưu văn bản đôn đốc các bộ, ngành,  UBND tỉnh Đồng Nai sớm cam kết bố trí vốn cho dự án. “Cục QLXD&CLCTGT là đầu mối, chủ  động cập nhật tiến độ các dự án tổng hợp, làm cơ sở Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng  Chính phủ, Ban chỉ đạo của Chính phủ để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ”, văn bản nêu rõ.

Đối với dự án thành phần 2, Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM - chủ đầu tư) kiểm soát chặt chẽ tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế Đài kiểm soát không lưu; dự phòng các rủi ro tiềm ẩn, sớm gửi Cục QLXD&CLCTGT để thẩm định,  phê duyệt; thực hiện chặt chẽ thủ tục, quy trình lựa chọn nhà thầu xây lắp để đảm  bảo khởi công hạng mục móng cọc trong tháng 10/2022, góp phần đảm bảo tiến  độ tổng thể của dự án.

Để phục vụ cho Cảng HKQT Long Thành đưa vào khai thác, dự án ATCC  TP.Hồ Chí Minh phải được hoàn thành và đưa vào khai thác trước tháng 12/2024.  Hiện nay, tiến độ dự án ATCC Hồ Chí Minh đang chậm 2 tháng. Bộ GTVT yêu cầu VATM  chỉ đạo tư vấn đẩy nhanh công tác thiết kế, sớm trình Cục QLXD&CLCTGT để  thẩm định, phê duyệt làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công và nhà thầu cung cấp thiết bị, đáp ứng kế hoạch đưa công trình này vào hoạt động trước Cảng HKQT  Long Thành.

“VATM kiểm soát chặt chẽ chất lượng công tác tư vấn, đẩy nhanh các thủ tục nội  bộ theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám  đốc VATM chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về tiến độ hoàn thành và chất lượng của hai công trình này”, Thông báo kết luận nêu rõ.

Liê quan đến dự án thành phần 3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu chủ đầu tư (ACV) không được chủ quan về tiến độ hoàn thành các công trình,  hạng mục. Cụ thể, đối với công tác GPMB, ACV phải phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai, tổ  chức làm việc hàng tuần với UBND huyện Long Thành để giải quyết tình trạng  “xôi đỗ”; kịp thời báo cáo cụ thể hiện trạng đối với các khu vực tạm giao và kiến  nghị với Bộ GTVT để làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai giải quyết và báo cáo  Ban Chỉ đạo của Chính phủ chỉ đạo địa phương đẩy nhanh công tác GPMB.

Về tiến độ khởi công, hoàn thành các công trình, hạng mục phải đảm bảo  đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê  Văn Thành - Trưởng ban chỉ đạo dự án của Chính phủ. 

Đối với công tác quản lý chất lượng, Bộ GTVT yêu cầu ACV phải đặt công tác kiểm  soát chất lượng lên hàng đầu, ngay từ những hạng mục đầu tiên; chỉ đạo tư vấn,  nhà thầu tuân thủ chặt quy trình quản lý chất lượng theo quy định của Luật Xây  dựng và Nghị định 06/2021 của Chính phủ.

Cuối cùng là dự án thành phần 4, Bộ GTVT yêu cầu Cục HKVN phối hợp chặt chẽ với Vụ Tài chính xác định nguồn vốn để thuê tư vấn xác  định giá M3, yêu cầu khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo, chịu trách nhiệm tiến độ triển khai.

“Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp chặt chẽ với UBND  huyện Long Thành và các cơ quan chức năng của UBND tỉnh Đồng Nai để sớm  bàn giao mặt bằng cho dự án, đặc biệt là đối với 9 công trình chưa có mặt bằng  để triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong dự án thành phần 4”, Bộ GTVT yêu cầu.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận