Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu "trảm" nhà thầu yếu cao tốc Bắc-Nam

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/08/2022 09:46

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các ban quản lý dự án kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém theo đúng quy định của hợp đồng và quy định pháp luật.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu "trảm" nhà thầu yếu cao tốc Bắc-Nam - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xử lý người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, khối lượng công việc còn lại rất lớn, đặc biệt là phải cơ bản hoàn thành 4 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) và triển khai lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, khởi công các gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng tại 2 dự án trên, các cơ quan, đơn vị liên quan phải khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa. Trong đó, đối với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1, Giám đốc các ban quản lý dự án phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc về nguồn vật liệu đắp, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

"Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời có phương án xử lý, báo cáo các Thứ trưởng phụ trách để xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Đề cập đến 4 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, gồm: Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, người đứng đầu ngành GTVT nhấn mạnh, đây là các dự án bắt buộc phải cơ bản hoàn thành trong năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Giám đốc các Ban Quản lý dự án: 7, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh phải tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực, các mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để quyết tâm hoàn thành trong năm 2022.

"Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém theo đúng quy định của hợp đồng và quy định pháp luật và xem xét không cho tham gia các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và các dự án khác do Bộ GTVT quản lý đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của dự án", Bộ trưởng chỉ đạo rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu "trảm" nhà thầu yếu cao tốc Bắc-Nam - Ảnh 2.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các ban quản lý dự án phải tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ nghiệm thu, thanh toán; làm việc với các nhà thầu và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra và có giải pháp kịp thời để dòng tiền của dự án được sử dụng đúng mục đích phục vụ thi công công trình.

Đồng thời, các ban quản lý dự án phải lập lại tiến độ thi công chi tiết các công việc cần thực hiện, xác định đường găng tiến độ để tập trung giải quyết và phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm theo dõi, xử lý dứt điểm, bảo đảm hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Đối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận làm việc với các địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng và nguồn cát còn thiếu cho dự án này trong tháng 8/2022.

Người đứng đầu ngành GTVT giao Cục QLXD&CLCTGT, Vụ Kế hoạch - Đầu tư theo dõi, thống kê và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ kết quả thực hiện để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các ban quản lý dự án; trong đó lưu ý cần nghiêm khắc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

Không để thiếu vật liệu làm cao tốc giai đoạn 2

Liên quan đến dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án khẩn trương làm việc với các địa phương liên quan để khảo sát, điều tra vị trí, trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải bảo đảm đáp ứng yêu cầu của dự án. Trường hợp, nếu để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu (đất, cát) như giai đoạn 1, Bộ GTVT sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của giám đốc ban quản lý dự án.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, các ban quản lý dự án phải tập trung thực hiện các công tác khảo sát bảo đảm đáp ứng yêu cầu thiết kế; tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán,... bám sát các mốc tiến độ đã được Cục QLXD&CLCTGT thống nhất. Cụ thể, hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật trước ngày 30/10/2022, hoàn thành phê duyệt dự toán trước ngày 10/11/2022.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu "trảm" nhà thầu yếu cao tốc Bắc-Nam - Ảnh 3.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Đề cập đến nhiệm vụ của các đơn vị cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục làm việc với UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và các địa phương liên quan khẩn trương khảo sát, xác định vị trí, trữ lượng các mỏ cát đáp ứng nhu cầu của dự án.

Cục QLXD&CLCTGT cần chỉ đạo, đôn đốc các ban quản lý dự án tập trung thực hiện, hoàn thành các công việc theo tiến độ yêu cầu; Vụ Kế hoạch - Đầu tư rà soát, tham mưu Bộ GTVT phân bổ vốn cho các dự án thành phần theo đúng quy định pháp luật và đáp ứng tiến độ được giao.

"Vụ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. Kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để không gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, hoàn thành trước 30/8/2022", Bộ trưởng chỉ đạo.