Các mức phí đăng kiểm xe ô tô hiện hành

Tác giả: Trí Dũng

saosaosaosaosao
Thị trường 30/12/2022 08:56

Tổng chi phí đăng kiểm xe ô tô du lịch chở người dưới 10 chỗ ngồi hiện ở mức 340.000 đồng, xe khách cao nhất 400.000 đồng, xe tải nặng và xe đầu kéo cao nhất 610.000 đồng.

Các loại chi phí đăng kiểm gồm phí đăng kiểm và lệ phí cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các mức phí được cập nhật theo quy định mới tại Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Các mức phí đăng kiểm xe ô tô hiện hành - Ảnh 1.