Các nhà khoa học đầu ngành sẽ tham gia phát triển GTVT Hà Nội

23/05/2019 09:53

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở GTVT Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội.

a03b8214a2544b0a1245
Các bên ký thỏa thuận hợp tác.

Ngày 17/5 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, dưới sự chứng kiến của đông đảo các nhà khoa học và lãnh đạo các bên, Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông vận tải với Sở Giao thông vận tải Hà Nội; Giữa Trường Đại học Giao thông vận tải với Sở KH&CN Hà Nội đã diễn trang trọng.

Thỏa thuận hợp tác ký kết giữa các bên nhằm mục đich nâng cao hiệu quả trong hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội, Sở KH&CN TP. Hà Nội trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ, đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ Giao thông vận tải của TP. Hà Nội theo hướng thiết thực, hiệu quả, có tính định hướng

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động nổi bật trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa nhà trường với các đơn vị.

Trường Đại học Giao thông vận tải sẽ thường xuyên cử các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành của nhà trường tham gia tư vấn, góp ý, hỗ trợ cho việc xây dựng, xét duyệt các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Sở KH&CN TP.Hà Nội; tham gia hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Vè phía Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Sở KH&CN Hà Nội cũng thường xuyên hỗ trợ Trường Đại học Giao thông vận tải trong việc góp ý, hoàn thiện các sản phẩm khoa học công nghệ và hỗ trợ công tác ứng dụng các sản phẩm hoa học công nghệ có chất lượng vào tại những lĩnh vực giao thông vận tải thực tế do Sở Giao thông vận tải quản lý.

Các biên bản ghi nhớ đều khẳng định tiếp tục tăng cường trao đôi, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực và biên bản ghi nhớ và các lĩnh vực khác có liên quan, đóng góp thiết thực, có hiệu quả cho TP. Hà Nội, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Trường Đại học Giao thông vận tải sẽ thường xuyên tham gia thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ do Sở KH&CN Hà Nội quản lý trên cở sở được sử dụng ủng hộ, ứng dụng của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ cũng diễn ra buổi tọa đàm. Trường Đại học Giao thông vận tải đã báo cáo một số kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của trường, cũng như khả năng đóng góp cho các lĩnh vực khoa học công nghệ để phát triển giao thông TP. Hà Nội.

Hai bên đã cùng trao đổi về nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng dụng cho hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Trao đổi về những chương trình phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực GTVT, cơ sở hạ tầng của TP Hà Nội.

Ý kiến của bạn

Bình luận