Các phương pháp đo lường văn hóa an toàn hàng không thế giới và đề xuất giải pháp áp dụng ở Việt Nam

30/09/2017 14:35

Những năm gần đây, nhiều biến cố về an toàn hàng không (an toàn bay) trên thế giới làm uy hiếp an toàn hàng không - nguyên nhân trực tiếp không do các tổ chức, cá nhân trong ngành Hàng không gây ra, mà do nhận thức về an toàn hàng không và ứng xử của một số hành khách đi tàu bay.

a_Page_1
a_Page_2
a_Page_3
a_Page_4
a_Page_5
a_Page_6
a_Page_7
a_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận