Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phục vụ kỹ thuật sân đỗ trong vận tải hàng không và thực trạng tại CHK Quốc tế Nội Bài

06/07/2017 14:58

Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phục vụ kỹ thuật sân đỗ là cơ sở quan trọng để đề xuất các biện pháp trong quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động được đảm bảo những yêu cầu về tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động của cảng hàng không cũng như hãng hàng không.

 

27. Le Thuy Linh_Page_1
27. Le Thuy Linh_Page_2
27. Le Thuy Linh_Page_3
27. Le Thuy Linh_Page_4
27. Le Thuy Linh_Page_5
Ý kiến của bạn

Bình luận