Hội nghị ATGT Việt Nam 2023: Cách thức kết nối của hệ thống quản lý giao thông thuỷ thông minh

Diễn đàn khoa học 16/10/2023 21:29

Đây là đề xuất của nhóm nghiên cứu PGS.TS Phan Văn Hưng và nghiên cứu sinh Kang Hyun Jin gửi đến Hội nghị ATGT 2023.


Hội nghị ATGT Việt Nam 2023: Cách thức kết nối của hệ thống quản lý giao thông thuỷ thông minh- Ảnh 1.

Cần ưu tiên phát triển thí điểm hệ thống quản lý giao thông thủy thông minh tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Cái Mép - Thị Vải

Theo nhóm nghiên cứu, đánh giá và hiểu biết sâu sắc về trạng thái cấu trúc hệ thống cùng với quan điểm chức năng kết nối và các đề xuất liên quan đến cấu trúc hệ thống trong tương lai. Hệ thống quản lý giao thông thủy là một khái niệm rộng nhằm tăng cường an toàn giao thông thuỷ, tăng cường an ninh và bảo vệ môi trường thông qua việc thu thập, tích hợp, trao đổi, hiển thị và phân tích hài hòa thông tin trên tàu và trên bờ.

Mặt khác, mục tiêu chính của cấu trúc hệ thống là trở thành nền tảng của sự phát triển hệ thống quản lý giao thông thủy thông minh đồng thời thúc đẩy sự hài hòa và tiêu chuẩn hóa quốc tế. Cấu trúc tổng thể ban đầu và mở rộng được phân tích với sự nhấn mạnh vào luồng dữ liệu và các chức năng kết nối trong cấu trúc hệ thống cũng như mô hình dữ liệu hàng hải toàn cầu và cấu trúc dữ liệu hàng hải chung làm cơ sở.

Do các mục tiêu công nghệ, thông tin, chính trị và thương mại thay đổi theo thời gian, nên hệ thống được xem là một khái niệm luôn cải tiến và phát triển. Đây chính là nguyên nhân cần xây dựng một cấu trúc ổn định và tích hợp dạng modul để đóng vai trò hướng dẫn phát triển hệ thống. Cấu trúc cần được điều chỉnh theo các yêu cầu thực tiễn và dễ dàng nâng cấp, đồng thời phần cứng và phần mềm được sử dụng phải dựa trên cấu trúc mở để tạo điều kiện phát triển liên tục và tùy chỉnh chức năng theo nhu cầu của nhiều người dùng. Trong bối cảnh các công nghệ CNTT-TT luôn phát triển, các khuyến nghị được giới thiệu đề cập đến việc thúc đẩy và xây dựng chi tiết hơn về khái niệm truyền thông M2M trong cấu trúc, cũng như sự ưu việt về hành động ra quyết định, hỗ trợ mà máy có thể thực hiện tốt hơn con người.

Với những lợi ích mà hệ thống quản lý giao thông thủy thông minh mang lại, nhóm nghiên cứu kiến nghị các cơ quan, đơn vị xem xét hỗ trợ phát triển hệ thống nhằm nâng cao an toàn giao thông thủy và bảo vệ môi trường. Ưu tiên phát triển thí điểm hệ thống quản lý giao thông thủy thông minh tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Cái Mép - Thị Vải. Tăng cường kiểm soát tàu không thuộc phạm vi SOLAS, từng bước kiểm soát theo hệ thống giao thông thủy thông minh.

Ý kiến của bạn

Bình luận