“Cấm cửa” một nhà thầu tham gia dự án giao thông trong 3 năm

Đầu tư - Hạ tầng 19/04/2022 16:45

Công ty CP Quản lý đường sông số 3 bị cấm tham gia các hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm.

Nội dung chính của Gói thầu ĐTKC-07-11 là điều tiết đảm bảo giao thông Khu vực cầu Chanh - sông Chanh trong năm 2021

Nội dung chính của Gói thầu ĐTKC-07-11 là điều tiết đảm bảo giao thông Khu vực cầu Chanh - sông Chanh trong năm 2021

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa ra quyết định về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty CP Quản lý đường sông số 3 (địa chỉ: Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Quyết định của Cục Đường thủy nội địa do Cục trưởng Bùi Thiên Thu ký nêu rõ: Công ty CP Quản lý đường sông số 3 sẽ bị cấm tham gia các hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm (kể từ ngày ký quyết định) đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các công tác khác do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định này do Công ty CP Quản lý đường sông số 3 cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (gói thầu ĐTKC-07-11: Khu vực cầu Chanh sông Chanh, năm 2021), vi phạm các quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu.

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa giao phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các phòng liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với Công ty QP Quản lý đường sông số 3 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang thông tin điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.

 “Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Kế hoạch-Tài chính, Vận tải- An toàn giao thông của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Công ty CP Quản lý đường sông số 3 và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”, văn bản của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận