Cảnh báo đỏ cho 3 dự án giao thông phía Bắc

Đường bộ 03/10/2022 16:05

3 dự án giao thông do Sở GTVT địa phương làm chủ đầu tư bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt gồm: Dự án QL21B (Sở GTVT Hà Nam); Dự án QL32C và QL37 (Sở GTVT Yên Bái).


Cảnh báo đỏ cho 3 dự án giao thông phía Bắc - Ảnh 1.

Thi công nâng cấp dự án QL37

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp rà soát các dự án công trình giao thông phía Bắc do Bộ GTVT quản lý.

Thông báo của Bộ GTVT nêu rõ, theo báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT, các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án, hầu hết các dự án giao thông đang triển khai đều chậm tiến độ so với kế hoạch.

"Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm trước tiên thuộc về các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu tham gia dự án", thông báo kết luận nêu rõ.

Theo Bộ GTVT, đối với 13 dự án phải hoàn thành trong năm 2022, gồm: QL279 (Sở GTVT Hà Giang); QL279B, QL12 (Sở GTVT Điện Biên); QL4E, QL279 (Sở GTVT Lào Cai); QL32C, QL37 (Sở GTVT Yên Bái); QL4A (Sở GTVT Lạng Sơn); QL3B (Sở GTVT Bắc Kạn); QL37 (Sở GTVT Hải Dương); QL37 (Sở GTVT Thái Bình); QL21B (Sở GTVT Hà Nam) và QL15 (Sở GTVT Thanh Hóa), tại cuộc họp, các địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án cam kết 12/13 dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2022 sẽ đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

Bộ GTVT đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các địa phương quyết liệt, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là công tác GPMB; yêu cầu các nhà thầu, tư vấn lập tiến độ thi công chi tiết theo ngày, theo tuần, tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính, làm thêm ca, kíp để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ như đã cam kết trong cuộc họp.

Riêng dự án QL32C do vướng mắc về công tác GPMB, Bộ GTVT đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc UBND tỉnh Yên Bái để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB trước ngày 15/10/2022 đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu triển khai thi công.

Đối với các dự án của Sở GTVT Hà Nam (QL21B), Sở GTVT Yên Bái (QL32C, QL37), Bộ GTVT cho biết, tiến độ thực hiện các dự án đến nay là quá chậm, có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2022, cần được theo dõi đặc biệt.

"Các Sở GTVT Hà Nam, Sở GTVT Yên Bái cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch. Đây là điều kiện để xem xét năng lực chủ đầu tư của các Sở", Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư tổ chức rà soát lại trình tự thủ tục tại các bước, các khâu trong quá trình triển khai thực hiện dự án; gắn nhiệm vụ, trách nhiệm từng bước, từng khâu cho từng đơn vị, cá nhân cụ thể đang thực hiện để đảm bảo dự án triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

"Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Sở GTVT cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị và hội đồng GPMB của địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB", Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với các dự án còn vướng mắc về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lúa và trồng rừng thay thế, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị của địa phương, bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng; bám sát tiến độ triển khai các hạng mục công việc liên quan đến công tác trồng rừng thay thế sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề cập đến công tác quản lý chất lượng, tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiểm tra, kiểm soát chất lượng các loại vật liệu sử dụng cho dự án (đặc biệt là các nguồn vật liệu xây dựng thông thường sử dụng cho các lớp nền, móng, mặt đường); Tăng cường huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tăng ca, kíp,… để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù lại tiến độ đã bị chậm; đảm bảo hoàn thành các dự án đúng thời hạn. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân dự án. Đồng thời có phương án cân đối, điều chỉnh, điều hòa để giải ngân hết nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch năm.