Cao Bằng: Hơn 60% đường huyện, xã được nhựa hóa, bê tông hóa

Tác giả: Quang Vinh

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 22/07/2022 12:36

Chiều dài các tuyến đường huyện, xã được nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường lũy kế đến 6 tháng đầu năm 2022 là 60,23% (đạt 77,72% kế hoạch năm).


 

Thi công khắc phục sạt lở tắc đường trên Quốc lộ 34 qua Cao Bằng

Thi công khắc phục sạt lở tắc đường trên Quốc lộ 34 qua Cao Bằng

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Lã Hoài Nam - Giám đốc Sở GTVT Cao Bằng cho biết, Sở thực hiện thường xuyên việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có khoảng 6.049km đường bộ, trong đó 714,36km đường quốc lộ, 1.046,7km đường tỉnh, 1.494,6km đường huyện và 3.507,6km đường xã.

Trong khi đó, Sở GTVT Cao Bằng được Bộ GTVT ủy quyền quản lý 594km đường quốc lộ trên 5 tuyến (QL34, QL34B, QL4A, QL4C, đường Hồ Chí Minh); Được UBND tỉnh giao quản lý 11 tuyến đường tỉnh với chiều dài 281,6km.

Nhìn chung, các tuyến đường này đều có mặt đường bằng bê tông nhựa tương đối tốt, hệ thống an toàn giao thông được bố trí đầy đủ. 

Quá trình quản lý, tổ chức thi công, bảo dưỡng, sửa chữa..., Sở GTVT thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Với đường quốc lộ, công tác nghiệm thu theo tiêu chí kết hợp khối lượng và chất lượng; Kịp thời chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thực hiện các công tác đảm bảo giao thông trên tuyến.

Với các tuyến đường địa phương Sở GTVT đã hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên từ 01/4/2022 đến 31/12/2025, ký hợp đồng với các nhà thầu triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên từ ngày 01/4/2022.

Cũng theo ông Lã Hoài Nam, năm 2022, Sở GTVT được giao thực hiện 12 công trình sửa chữa định kỳ, trong đó có 09 công trình có thiết kế 01 bước đã lựa chọn xong nhà thầu, đang thi công đúng kế hoạch; còn 03 công trình có thiết kế 02 bước đã lựa chọn xong nhà thầu, đang chuẩn bị các thủ tục để thi công.

Với đường địa phương: năm 2022 thực hiện 18 dự án, đang thực hiện thủ tục phê duyệt dự án theo quy định. Cụ thể: 05 dự án trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý đã phê duyệt xong, 13 dự án trên các tuyến đường do UBND các huyện, thành phố.

Thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục triển khai hoàn thành các công trình sửa chữa định kỳ năm 2022; Trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2023 đối với các tuyến quốc lộ được giao quản lý; Tham mưu cho UBND tỉnh việc lập kế hoạch bảo trì đường bộ các tuyến đường địa phương năm 2023.         

Ý kiến của bạn

Bình luận