Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đang triển khai thế nào?

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/05/2024 10:13

Đến nay, các nhà thầu tham gia dự án rất tích cực trong công tác thi công, huy động đầy đủ thiết bị máy móc, nhân lực, vật tư vật liệu theo tiến độ, tiến độ dự án cơ bản bám theo tiến độ yêu cầu.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ đang triển khai thế nào?- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa báo cáo Bộ GTVT về công tác triển khai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.

Về công tác quản lý chất lượng công trình, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, ngay thời điểm bắt đầu triển khai dự án, Ban đã hoàn thiện 2 văn phòng hiện trường và bố trí 1 Phó Giám đốc, 1 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng, 6 chuyên viên thường trực tại hiện trường để tổ chức quản lý, điều hành triển khai hiện trường, chủ động phối hợp địa phương trong công tác GPMB, mở mỏ vật liệu...

Ban đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát ổn định văn phòng, kiện toàn về nhân sự ngay từ khi khởi công dự án; thường trực hiện trường, đảm bảo tất cả các hạng mục nhà thầu triển khai đều được kiểm tra, giám sát và nghiệm thu theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và các quy định hiện hành.

Nhà thầu thành lập bộ máy nhân sự hiện trường, mô hình tổ chức hoạt động. Trước khi các Nhà thầu triển khai đều lập kế hoạch quản lý chất lượng trình tư vấn giám sát kiểm tra và ký xác nhận… Đến nay, dự án cơ bản đáp ứng về chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường.

"Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Thay thế ngay các nhà thầu không đảm bảo yêu cầu công việc, không đáp ứng tiến độ theo đúng các quy định của hợp đồng. Đến nay, các nhà thầu tham gia dự án rất tích cực trong công tác thi công, huy động đầy đủ thiết bị máy móc, nhân lực, vật tư vật liệu theo tiến độ, tiến độ dự án cơ bản bám theo tiến độ yêu cầu", Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nêu rõ.

Tuy nhiên, theo tiến độ điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn thành mốc 30/6/2025 (theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT) có một số nhà thầu đang chậm tiến độ (khoảng 1%), tập trung phần lớn ở phạm vi mặt bằng chưa bàn giao theo cam kết của địa phương (trước ngày 31/3/2024 phải bàn giao 100% mặt bằng nhưng đến nay còn vướng khoảng 8,5 km chia thành 30 đoạn khác nhau); đồng thời từ đầu tháng 5/2024 đến nay thời tiết khu vực dự án xuất hiện một số một số đợt mưa giông bất thường ảnh hưởng đến công tác triển khai hiện trường của dự án.

"Ban đã chủ động chủ trì làm việc và có các văn bản cảnh báo tiến độ đối với các nhà thầu này và yêu cầu lập kế hoạch thi công chi tiết bù lại phần khối lượng bị chậm. Ban sẽ tiếp tục theo dõi việc khắc phục của nhà thầu nếu công trường không có chuyển biến mạnh mẽ, Ban sẽ nghiêm túc xử lý theo quy định của hợp đồng", báo cáo cho biết.

Về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, tính đến ngày 18/5/2024, 2 địa phương (Quảng Bình, Quảng Trị) bàn giao cho dự án 58,965/65,55 km, đạt 89,95% (mặt bằng sạch đủ điều kiện thi công 56,729km, đạt 86,54%), còn lại 6,582km chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với công tác thi công, đến nay, sản lượng thực hiện tại dự án đạt khoảng 2.149,53/5.639,31 tỷ đồng, đạt 38,12% giá trị các hợp đồng. Cụ thể, các khối lượng chính đạt được gồm: Nền đường đã hoàn thiện 42,59/62,32 km, đạt 68,34%; móng đường đã hoàn thành 33,25/62,32 km, đạt 53,35%; mặt đường đã hoàn thành 25,33/62,32 km, đạt 40,65%; cống 175/240 vị trí, đạt 72,92%; hầm chui 29/41 vị trí, đạt 70,73%; triển khai thi công các cầu có mặt bằng 24/29 cầu (hoàn thành hạ bộ 17/24 cầu; lao lắp xong 16/24 cầu), còn 05 cầu chưa có mặt bằng để triển khai thi công.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ có tổng chiều dài 65,5 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Bình khoảng 32,95 km và đoạn qua tỉnh Quảng Trị khoảng 32,53 km. Dự án khởi công ngày 1/1/2023, gồm 2 gói thầu xây lắp: Gói thầu XL01 (dài 32,95 km) do liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây lắp 368 thi công và Gói thầu XL02 (dài 32,53 km) do liên danh Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty CP Giao thông Xây dựng số 1 - Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt thi công.
Ý kiến của bạn

Bình luận