Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang triển khai ra sao?

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/11/2023 10:25

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai của địa phương, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2023.


Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang triển khai ra sao?- Ảnh 1.

Thi công cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Sở GTVT Phú Thọ, hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB tuyến chính và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Với vai trò là chủ đầu tư tiểu dự án GPMB trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT Phú Thọ cho biết đã bàn giao mặt bằng thi công tuyến chính được 28,93/28,93 km, đạt 100%; di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, nước, viễn thông) đạt 100% khối lượng; xây dựng hoàn thành 23/23 khu tái định cư.

Kinh phí đã cấp cho công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 727 tỷ đồng/tổng kinh phí bồi thường GPMB theo tổng mức đầu tư được duyệt 759,21 tỷ đồng. Kinh phí đã giải ngân đến nay đạt 697,6 tỷ đồng. Trong đó, GPMB tuyến chính 512,2 tỷ đồng; tái định cư và di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật đạt 179,6 tỷ đồng…

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai của địa phương, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2023. Trong đó, công tác GPMB là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến tiến độ triển khai thi công của dự án.

"UBND hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tập trung thực hiện; cùng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân địa phương", Sở GTVT Phú Thọ thông tin và cho biết thêm, đến nay, công tác GPMB của dự án đã cơ bản hoàn thành, nhiều khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 40,2 km (11,3 km qua Tuyên Quang, 28,9 km qua Phú Thọ). Giai đoạn 1 của dự án thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023, giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2025.
Tổng mức đầu tư dự án là 3.712,970 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 3.253 tỷ đồng (2.100 tỷ đồng ngân sách Trung ương, 1.153 tỷ đồng ngân sách địa phương); giai đoạn 2 là 459,970 tỷ đồng sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ý kiến của bạn

Bình luận