Cấu trúc của hỗn hợp bê tông nhựa và khả năng chống biến dạng không hồi phục

Diễn đàn khoa học 23/03/2021 10:30

Bài báo trình bày phương pháp xác định chỉ số cấu trúc (ISI) của hỗn hợp bê tông nhựa (BTN) sử dụng phần mềm IPAS-2


 

ThS. ĐỖ VƯƠNG VINH
Trường Đại học Giao thông vận tải
PGS. TS. NGUYỄN HỮU TRÍ
Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải

dt

Các bước phân tích cấu trúc BTN bằng phần mềm IPAS-2

 

Bài báo trình bày phương pháp xác định chỉ số cấu trúc (ISI) của hỗn hợp bê tông nhựa (BTN) sử dụng phần mềm IPAS-2. Đây là phần mềm chuyên dụng, được phát triển bởi Trường Đại học Wisconsin - Madison (Hoa Kỳ), dùng để phân tích và xác định các thông số cấu trúc của BTN thông qua hình ảnh 2D của các mặt cắt BTN. Kết quả ứng dụng phần mềm IPAS-2 trên các hỗn hợp BTN 12,5 ứng với cấp phối cốt liệu khác nhau đã chỉ ra rằng: ISI của BTN phụ thuộc vào loại cấp phối cốt liệu, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với các chỉ tiêu đặc tính chống biến dạng không hồi phục của BTN.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận