Chấn chỉnh quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 21/01/2019 16:13

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh và tăng cường về quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, đường cao tốc do doanh nghiệp quản lý, bảo trì.


cao-toc-my-thuan-1523625223
Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh và tăng cường về quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua kiểm tra cho thấy cho thấy hiện nay vẫn còn các tuyến đường do doanh nghiệp quản lý bảo trì có chất lượng bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) chưa đạt yêu cầu, một số Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT chưa thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, còn dễ dãi trong việc nghiệm thu đánh giá chất lượng thực hiện, cá biệt có đơn vị hoặc tuyến đường còn hiện tượng buông lỏng quản lý, BDTX. Dẫn đến chất lượng mặt đường xấu, nhiều nơi xuất hiện mặt đường vỡ, ổ gà, sình lún vv.., sơn kẻ mờ, cỏ cây chưa được phát quang, lề đường lún võng hoặc gồ cao, rãnh cống đọng rác, tắc …nhưng không được sửa chữa, mặc dù trong giá và yêu cầu kỹ thuật đã quy định tại hợp đồng.

Công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm lấn chiếm, tập kết vật tư, vật liệu, hàng hóa, nông sản, san lấp mặt bằng và đấu nối chưa được quản lý chặt chẽ, chưa phát hiện và xử lý đối với hư hỏng, mất mát hoặc nhổ, di dời mốc GPMB, mốc lộ giới. Bên cạnh việc chưa quyết liệt của địa phương trong việc cưỡng chế vi phạm, còn thể hiện việc quản lý của các cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ còn nhiều hạn chế, chưa thể hiện hết trách nhiệm trong công tác này; các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, BDTX đường bộ chưa tổ chức lực lượng tuần đường đầy đủ, làm ngơ trước các vi phạm, chậm phát hiện để báo cáo cơ quan quản lý đường bộ xử lý đối với các vi phạm; chưa quyết liệt ngăn chặn các vi phạm đất và hành lang đường bộ.

Trước thực trạng này, để chấn chỉnh và tăng cường về quản lý chất lượng bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, đường cao tốc do doanh nghiệp quản lý, bảo trì, về công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC (gọi chung là doanh nghiệp quản lý đường) chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHTGTĐB), nhất là các hiện tượng lấn chiếm đất của đường bộ, đất đã được Nhà nước đền bù thu hồi, vi phạm đấu nối và san lấp mặt bằng trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Nhà thầu hoặc đơn vị được doanh nghiệp quản lý đường giao thực hiện quản lý, BDTX chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Doanh nghiệp quản lý đường theo hợp đồng đã ký hoặc văn bản giao và quy định của pháp luật. Các Cục QLĐB, Sở GTVT theo dõi, kiểm tra, giám sát Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC thực hiện các hoạt động quản lý và bảo vệ KCHTGTĐB.

Còn đối với công tác BDTX quốc lộ và đường cao tốc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC chịu trách nhiệm chính trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý nhà thầu hoặc đơn vị được giao BDTX để vi phạm chất lượng bảo dưỡng thường xuyên. Kiên quyết xử lý vi phạm của nhà thầu hoặc đơn vị thực hiện quản lý BDTX. Thực hiện nghiêm túc việc nghiêm thu đánh giá chất lượng công tác tuần đường, công tác quản lý bảo vệ HLATĐB, KCHTGTĐB; Hạ điểm, giảm trừ giá trị thanh toán nếu nhà thầu hoặc đơn vị BDTX thực hiện không đúng, không đầy đủ. Chấm dứt hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, thay nhà thầu khác, cấm nhà thầu vi phạm tham gia đấu thầu.

Nhà thầu hoặc đơn vị được giao BDTX chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng đã ký. Xử lý cán bộ, nhân viên, người lao động, lao động theo hợp đồng nếu không chấp hành tốt các quy định, để xảy ra vi phạm; thay thế nhân sự nếu có vi phạm nặng hoặc nếu cần. Chấp hành việc bị xử lý nếu đơn vị mình vi phạm.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn yêu cầu các Nhà đầu tư BOT, Doanh nghiệp dự án BOT, VEC có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa quy định tại Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 61/CĐ-BGTVT ngày 20/12/2018 của Bộ GTVT về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.

Ý kiến của bạn

Bình luận