Chỉ đạo nỗ lực phòng chống dịch tốt, bầu cử thành công

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 13/05/2021 08:07

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản số 660/HĐBCQG-VP về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.


photo-1-16202929652251534553593

Hiện nay, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp, các ngành, các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Công tác kiểm tra, giám sát cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp và Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương tới cơ sở, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc phòng dịch, vừa đảm bảo phát triển KT-XH và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Nhiều địa phương đã có những sáng kiến, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; ban hành phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế, vướng mắc nhất định như: một số địa phương số lượng người lao động đi và đến khá đông, khó khăn trong việc rà soát, lập danh sách cử tri; số lượng các buổi bố trí cho ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử rất khác nhau ở các địa phương, chưa phù hợp với tình hình bùng phát dịch Covid-19; chưa chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông, truyền thông trong vận động bầu cử. Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo một số nơi còn chậm. Công tác tuyên truyền chưa thật sự có tác động rộng rãi. Một số nơi kinh phí còn hạn chế; việc mua sắm vật tư, thiết bị, in sao tài liệu phục vụ công tác bầu cử thực hiện theo quy định của Luật Đầu thầu, cần nhiều thời gian, quy trình.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử là thời điểm rất quan trọng của quá trình bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy và các hướng dẫn công tác bầu cử. Đặc biệt cần thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, thành viên các tổ chức bầu cử. Có phương án, kịch bản cụ thể trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp hiện nay, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tổ chức thắng lợi.

Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động để người ứng cử gặp gỡ tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đảm bảo công bằng, an toàn, dân chủ, linh hoạt và đúng phát luật theo tinh thần Công văn 234/HĐBCQG-VBPLTTTT của Hội đồng bầu cử quốc gia về phương án thực hiện bỏ phiếu với các trường hợp đang cách ly ý tế; Hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT ngày 4/5/2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cướng tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao; đồng thời đấu tranh, phán bác mạnh mẽ, hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm. Đảm bảo các điều kiện chu đáo cho cử tri đi bầu cử.

Nắm chắc tình hình nhân dân, những nơi có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất để kịp thời giải quyết những vấn đề này sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung cũng như công tác bầu cử nói riêng theo luật định; theo dõi, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh ở địa phương...

Hiện nay nhiều trường đại học và các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức cho HS, SV học trực tuyến tại nhà, do vậy ngành giáo dục cũng như các địa phương rà soát nắm chắc tình hình, hướng dẫn việc đăng ký nơi bỏ phiếu để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân cũng như đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

 Toàn bộ văn bản xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận