Chi phí giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định tăng hơn 855 tỷ đồng

Đường bộ 14/09/2023 15:09

Theo UBND tỉnh Bình Định, sau khi tiến hành rà soát, tính toán cụ thể toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tăng thêm 855,502 tỷ đồng, từ mức 4.953,56 lên mức 5.809,065 tỷ đồng.

Chi phí giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định tăng hơn 855 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua tỉnh Bình Định

Theo thông tin của Tạp chí Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, theo các quyết định phê duyệt của Bộ GTVT, các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn tỉnh Bình Định gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Trong đó, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thành phần đoạn qua tỉnh Bình Định là 4.953,56 tỷ đồng, gồm: Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (1.621,7 tỷ đồng), dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn (2.596,48 tỷ đồng), dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh (735,383) tỷ đồng.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Định cho biết, sau khi tiến hành rà soát, tính toán cụ thể toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tăng thêm 855,502 tỷ đồng lên mức 5.809,065 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (1.253,893 tỷ đồng, điều chỉnh giảm 367,807 tỷ đồng), dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn (3.526,504 tỷ đồng; điều chỉnh tăng 930,024 tỷ đồng), dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh (735,383 tỷ đồng, điều chỉnh tăng 293,285 tỷ đồng).

Trê cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT xem xét điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận