Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2021

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/12/2020 11:52

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; không phải lắp bình chữa cháy trên ô tô 4 chỗ ngồi… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2021.


 

nguoi-su-dung-lo-lang-ve-vi-tri-gan-binh-chua-chay
Bỏ quy định phải có bình chữa cháy trên ô tô từ 4 chỗ đến 9 chỗ ngồi.

Không phải lắp bình chữa cháy trên ô tô 4 chỗ ngồi

Nghị định 136/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy sẽ có hiệu lực từ ngày 10/1/2021. Nghị định này đã bỏ quy định phải có bình chữa cháy trên ô tô từ 4 chỗ đến 9 chỗ ngồi.

Thay vào đó, Điều 8 Nghị định này quy định, ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên đến 9 chỗ ngồi chỉ cần đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy như sau: Đảm bảo điều kiện hoạt động đã được kiểm định; Vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Thưởng Tết có thể không phải bằng tiền

Điều 104 của Bộ luật Lao động quy định về Thưởng thay vì Tiền thưởng như Bộ luật Lao động 2012. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Nghị định 135/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Ý kiến của bạn

Bình luận