Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2020

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Xã hội 01/12/2020 10:55

Từ ngày 1/12, một số chính sách sẽ có hiệu lực, nổi bật là quy định xử phạt lĩnh vực báo chí và khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh.


 

Untitled
Từ ngày 1/12, một số chính sách sẽ có hiệu lực

Khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định các mức phạt đối với người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định. Cụ thể: Phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 5 - 10 triệu đồng; Phạt từ 5 - 15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 30 - dưới 70 triệu đồng; Phạt từ 15 - 25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 70 - dưới 100 triệu đồng; Phạt từ 30 - 50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/12, theo đó, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh. Đáng chú ý, đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí, nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng: Phạt từ 5 - 10 triệu đồng (trước đây phạt 1 – 3 triệu đồng); nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng: Phạt từ 50 - 70 triệu đồng (trước đây phạt 5 – 10 triệu đồng); nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng: Phạt từ 70 - 100 triệu đồng (trước đây phạt 20 – 30 triệu đồng).

Trong cả 3 trường hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 - 12 tháng (trước đây là từ 1 – 3 tháng).

Ý kiến của bạn

Bình luận