Chính thức chuyển một đoạn QL8 cũ Hà Tĩnh thành đường địa phương

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/05/2022 09:41

Bộ GTVT vừa quyết định điều chỉnh đoạn tuyến QL8 cũ từ Km9+300 – Km10+070 tỉnh Hà Tĩnh thành đường địa phương.


Ảnh minh họa: Một đoạn QL8 tỉnh Hà Tĩnh

Ảnh minh họa: Một đoạn QL8 tỉnh Hà Tĩnh

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định điều chỉnh đoạn tuyến QL8 cũ (đã có tuyến mới thay thế) từ Km9+300 - Km10+070 có chiều dài 1,023 km thành đường địa phương và bàn giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý khai thác, bảo trì theo quy định.

Bộ GTVT cũng giao các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định. Đồng thời tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cần sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định. Đồng thời tiếp nhận đoạn tuyến trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận