Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước

Tác giả: Phúc Lâm

saosaosaosaosao
Thế giới xe 28/06/2020 17:39

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp từ ngày 28/6 đến hết ngày 31/12/2020.

unnamed-2
Xe lắp ráp trong nước chính thức được Chính phủ hỗ trợ giảm 50% mức đóng lệ phí trước bạ - Ảnh minh hoạ.

Với việc giảm 50% phí trước bạ, người tiêu dùng mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ chỉ phải đóng 5% đến 6% phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô tô, áp dụng từ ngày 28/6 theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

Từ ngày 1/01/2021, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019.

Ngay sau khi Nghị định 70/2020/NĐ-CP được ban hành, Tổng Cục thuế cũng đã có Công điện yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ mới nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29/5/2020.

Ý kiến của bạn

Bình luận