Chính thức thành lập Hiệp hội Taxi TP Hà Nội

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Xã hội 20/05/2022 15:13

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định Hiệp hội Taxi TP Hà Nội.


Hiệp hội Taxi TP Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp

Hiệp hội Taxi TP Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn ký cho biết, Hiệp hội Taxi TP.Hà Nội được phép thành lập, là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND TP.Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở GTVT và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hiệp hội.

“Hiệp hội Taxi thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động”, Quyết định của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận