Chống dịch Covid-19, xét nghiệm chuyên gia trước khi nhập cảnh Việt Nam

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/07/2020 10:14

Các chuyên gia phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 03 đến 07 ngày.


1EAE9ACE-D0B7-426F-A764-B0065F472FCC.

Các chuyên gia nước ngoài phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (Ảnh minh họa).

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, hiện nay số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi tắt là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với xu hướng gia tăng.
Do đó, để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia nhập cảnh nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới

Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc SARS-CoV-2. Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch SARS-CoV-2 khi mời chuyên gia vào làm việc.
Các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại Việt Nam. Đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.
Những yêu cầu này không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 05/08/2020. 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận