Chốt từng mốc công việc trong tháng 9 tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Đường bộ 30/08/2022 15:00

Trong giai đoạn nước rút để sớm đưa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào hoạt động, lãnh đạo Bộ GTVT đã giao từng mốc công việc cụ thể cho các nhà thầu.Ngày 30/8, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy đã kiểm tra công tác triển khai thi công tại dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Tại đây, Thứ trưởng đã cùng làm việc với Ban QLDA Thăng Long, các đơn vị đang thi công 4 gói thầu trên toàn tuyến. Đối với những tồn tại vướng mắc của một số gói thầu, Thứ trưởng giao từng mốc cụ thể và yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng trong tháng 9 này.
Chốt từng mốc công việc trong tháng 9 tại cao tốc Phan Thiết  Dầu Giây - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy (bên phải) nghe báo cáo từ ông Dương Viết Roãn, giám đốc Ban QLDA Thăng Long về tình hình thực hiện dự án

Cụ thể, đối với Gói 1 của dự án, Thứ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường cho việc thảm mặt bê tông nhựa. Đặc biệt ưu tiên công tác đất đắp tại nút giao QL1 và điểm kết nối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Công việc này phải hoàn thành trước 30/9, nếu không sẽ bị xử lý. 
Đối với Gói 2, việc điều phối đá từ mỏ đá Tân Hà còn nhiều khó khăn, Thứ trưởng yêu cầu nhà thầu cân nhắc thuê thêm đơn vị tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay khối lượng công việc thảm bê tông nhựa tại gói này là rất lớn. Cùng với việc thực hiện cầu 38 trên tuyến, nhà thầu Phương Thành cần tập trung toàn bộ lực lượng tại dự án, từ lãnh đạo đến nhân công như đã cam kết.
 
Chốt từng mốc công việc trong tháng 9 tại cao tốc Phan Thiết  Dầu Giây - Ảnh 2.

Thảm bê tông nhựa tại dự án

Đối với Gói 3 và Gói 4, Thứ trưởng giao Ban QLDA Thăng Long kiểm tra giám sát chặt chẽ các mốc khối lượng công việc. Khi các nhà thầu đã sẵn sàng về nhân công, vật liệu thì trách nhiệm của Ban là giải quyết dòng tiền về dự án càng sớm càng tốt. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm quốc gia nên các nhà thầu phải ưu tiên về chất lượng. 
Về các hồ sơ kỹ thuật trong việc thay đổi phụ gia trong bê tông nhựa, Thứ trưởng giao cho các Cục, Vụ có liên quan cần bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật vào công tác nghiệm thu, đánh giá để hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý về việc đảm bảo ATGT trong thi công và yêu cầu các nhà thầu phải có dự phòng các rủi ro để tính tiến độ. 
Theo Ban QLDA Thăng Long, giá trị sản lượng thực hiện dự án từ khởi công đến ngày 25/8/2022 đạt 55,05% sản lượng hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang tích cực triển khai để bù đắp sản lượng bị chậm và đang dần bắt kịp so với kế hoạch. Hiện nay một trong những khó khăn chung của dự án là ảnh hưởng điều kiện thời thiết mưa bất thường đến sớm và kéo dài hơn so với năm 2021. 

Trong tháng 7 mưa trung bình 20-25 ngày, đặc biệt tại Gói 3 mưa 30/31 ngày. Trong tháng 8 từ đầu tháng đến nay: gói thầu 1XL mưa 14 ngày; gói thầu 2XL mưa 23 ngày; gói thầu 3XL mưa 25 ngày; gói thầu 4XL mưa 18 ngày. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. 

Đối với vật liệu đắp nền và thảm mặt bê tông nhựa, hiện nay nhiều gói thầu vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động vật liệu. Đặc biệt Gói thầu 3-XL có khối lượng đắp nền lớn là đường găng của dự án. Nhu cầu cần là 3,1 triệu m3, trong đó sử dụng 1,4 triệu m3 từ nguồn đào đất tận dụng và bổ sung mua mới 1,7 triệu m3. Tuy nhiên do điều kiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ chậm làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và kế hoạch thi công. 
Trong giai đoạn tới, Ban cũng chỉ đạo các nhà thầu tập trung đối đa nhân công, tài chính cho việc thực hiện dự án. Đặc biệt là việc ưu tiên vào việc thực hiện đường găng của các gói thầu. Ban QLDA Thăng Long và các nhà thầu cùng cam kết sẽ dốc toàn lực để thực hiện và đưa dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.
Ý kiến của bạn

Bình luận