Chủ tàu không được giữ giấy tờ thuyền viên khi có tranh chấp

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/09/2020 11:03

Cục Hàng hải Việt Nam vừa lên tiếng về vấn đề chủ tàu giữ giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn gốc của thuyền viên khi có tranh chấp hợp đồng lao động.


Screen Shot 2020-09-18 at 10.19.42 AM
Chủ tàu giữ giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn gốc của thuyền viên khi có tranh chấp hợp đồng lao động là vi phạm pháp luật (Ảnh minh hoạ).

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tàu, Tổ chức quản lý thuyền viên (người sử dụng lao động) giữ bản chính giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (người lao động) là vi phạm quy định pháp luật quy định tại Điều 20 - Bộ luật Lao động năm 2012).

Vi phạm quy định này người sử dụng lao động sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Việc Chủ tàu, Tổ chức quản lý thuyền viên không thực hiện việc khai báo rời tàu cho thuyền viên bằng phương thức điện tử vào Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam khi thực tế thuyền viên không còn làm việc trên tàu là vi phạm pháp luật (quy định tại Điều 51 Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam). Vi phạm quy định này sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động với thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các Chủ tàu, các Tổ chức quản lý, cung ứng thuyền viên không áp dụng các hình thức nêu trên với thuyền viên, mà cần thực hiện theo các quy định pháp luật về lao động.

Đối với các Cảng vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản này bằng các hình thức phù hợp đến Chủ tàu, Tổ chức quản lý, cung ứng thuyền viên, Đại lý tàu biển,... và các tổ chức, cá nhân liên quan khác trong khu vực trách nhiệm.

Đồng thời tăng cường kiểm tra việc khai báo ngày xuống, rời tàu và bố trí chức danh của thuyên viên trên tàu biển Việt Nam trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định (trong đó có nội dung thuyền viên đã rời tàu, nhưng vẫn được khai báo trong danh sách thuyền viên của tàu trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên nói trên).

Ý kiến của bạn

Bình luận