Chuẩn bị chu đáo Đại hội Thi đua yêu nước Ngành GTVT

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Chính trị 10/09/2020 10:50

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (2020-2025) diễn ra trong tháng 10 tới đây.


Screen Shot 2020-09-09 at 9.59.29 AM
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội lần này sẽ lựa chọn biểu dương, tôn vinh khoảng 26 tập thể và 90 cá nhân là các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc nhất được bình chọn công khai, dân chủ từ cơ sở trong phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 . Tham dự đại hội còn có đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ; đại biểu đại diện các Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng trong giai đoạn 2015 đến nay hiện đang công tác hoặc nghỉ chế độ; đại biểu đại diện cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trở lên đang công tác hoặc nghỉ chế độ giai đoạn từ năm 2015 đến nay…

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá các kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời biểu dương các thành tích của phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc ngành GTVT trong 5 năm qua, nhằm phổ biến tuyên truyền và nhân rộng, cùng học tập.

Tại Đại hội cũng sẽ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trên các lĩnh vực, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ý kiến của bạn

Bình luận