Chuẩn bị khởi công dự án nâng cấp QL4B gần 2.300 tỷ đồng qua Lạng Sơn

Đường bộ 21/08/2023 13:50

Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo Sở GTVT Lạng Sơn (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai, hoàn chỉnh các thủ tục để sớm khởi công dự án.

Chuẩn bị khởi công dự án nâng cấp QL4B gần 2.300 tỷ đồng qua Lạng Sơn - Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua, khẩn trương chỉ đạo tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở,... (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở GTVT Lạng Sơn phối hợp triển khai dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn.  

Theo Bộ GTVT, dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 141 ngày 28/02/2023; phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 516 ngày 28/04/2023.

Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo Sở GTVT Lạng Sơn (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai, hoàn chỉnh các thủ tục để sớm khởi công dự án. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nguồn vật liệu xây dựng khối lượng lớn (đất đắp, cát, đá,…), các vị trí đổ thải vật liệu,… là những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, chất lượng của dự án.

Để sớm khởi công dự án theo tiến độ yêu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ GTVT đề nghị tỉnh Lạng Sơn quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ưu tiên tập trung xử lý các thủ tục cần thiết theo quy định làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được duyệt như: Giải pháp thiết kế công trình, nguồn vật liệu (đất đắp, cát, đá,…), thông báo các đơn giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng, thỏa thuận thống nhất các vị trí đổ thải vật liệu, đường công vụ phục vụ thi công;… chủ động triển khai công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua, khẩn trương chỉ đạo tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương về các thủ tục đầu tư cần thiết theo quy định để sớm hoàn thiện phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.

"Sở GTVT Lạng Sơn rà soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương với tinh thần nỗ lực tối đa để rút ngắn thời gian thực hiện; chủ đầu tư lập danh sách cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ, gửi các sở, ngành, địa phương để chủ động xử lý các công việc liên quan trong quá trình phối hợp", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu Sở GTVT Lạng Sơn kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình triển khai dự án; những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý phù hợp để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu chủ đầu tư triển khai, thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải; Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 23/5/2022 về nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỹ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, QL4B có tổng chiều dài khoảng 63,2 km. Điểm đầu tại Km18 - lý trình QL4B hiện hữu (khớp nối với dự án cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn Km3+700 đến Km18 đang triển khai thi công) thuộc địa phận huyện Lộc Bình; điểm cuối tại Km80 - lý trình QL4B hiện hữu (ranh giới hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh) thuộc địa phận huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Về quy mô đầu tư, đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với ĐT236 quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,5m. Đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập giữ nguyên theo hiện trạng. Đoạn còn lại quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. Bề rộng công trình cầu phù hợp với khổ nền đường.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, phần đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III TCVN 4054:2005, trong đó đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với QL.4B tốc độ thiết kế 80km/h; đoạn qua thị trấn Na Dương, thị trấn Đình Lập giữ nguyên theo hiện trạng; đoạn còn lại tốc độ thiết kế 60km/h.

Theo quyết định phê duyệt của Bộ GTVT, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.297 tỷ đồng, nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bộ GTVT giao Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành năm 2024.
Ý kiến của bạn

Bình luận