Chuyển đổi phần mềm thu phí tại trạm thuộc Dự án BOO1 do VETC vận hành

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Sản phẩm 27/06/2023 16:35

Công ty VETC tự chi trả các chi phí liên quan đến việc xây dựng phần mềm, kiểm thử, vận hành thử, các chi phí phát sinh trong việc chuyển đổi phần mềm hệ thống Front-End tại các trạm thu phí


Chuyển đổi phần mềm thu phí tại trạm thuộc Dự án BOO1 do VETC vận hành - Ảnh 1.

Trạm thu phí cầu Hạc Trì

Trước đề nghị của Công ty TNHH thu phí tự động VETC (Công ty VETC) về việc chuyển đổi phần mềm thu phí tại Trạm thu phí thuộc Dự án BOO1 do Công ty VETC vận hành Cục ĐBVN thống nhất về mặt chủ trương với đề xuất.

Tuy nhiên, Công ty VETC tự chi trả các chi phí liên quan đến việc xây dựng phần mềm, kiểm thử, vận hành thử, các chi phí phát sinh trong việc chuyển đổi phần mềm hệ thống Front-End tại các trạm thu phí; chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan khi thay thế phần mềm hệ thống Front-End tại các trạm thu phí khi Dự án BOO1 chưa kết thúc giai đoạn thực hiện dự án, quyết toán vốn đầu tư dự án; bảo đảm KPI hệ thống, không làm thất thoát doanh thu thu phí và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát sinh khác (nếu có) trong quá trình chuyển đổi, sử dụng phần mềm hệ thống Front-End nêu trên tại các trạm thu phí theo quy định pháp luật. Đồng thời báo cáo Cục ĐBVN kết quả đánh giá KPI khi triển khai phần mềm mới theo quy định.

Theo báo cáo của Công ty VETC, phần mềm hệ thống Front-end dự kiến chuyển đổi đã được sử dụng tại các trạm thu phí: Đức Long Gia Lai 1, Đức Long Gia Lai 2, Cầu Hạc Trì, Quảng Bình và Đại Yên và có KPI hệ thống đáp ứng yêu cầu, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu KPI, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận hành hệ thống thu phí ETC tại các Trạm thu phí do Công ty VETC đầu tư, vận hành; chủ động khắc phục kịp thời, triệt để các lỗi phát sinh của hệ thống phần mềm thu phí ETC tại làn thu phí trong quá trình vận hành.

Ý kiến của bạn

Bình luận