Chuyển giao khai thác bảo trì đối với tuyến tránh Liên Khương, Lâm Đồng

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/06/2023 15:23

Trong khi chờ Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao, Sở GTVT Lâm đồng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo đảm ATGT, an toàn công trình theo quy định


Chuyển giao khai thác bảo trì đối với tuyến tránh Liên Khương, Lâm Đồng - Ảnh 1.

QL27 đoạn tránh Liên Khương

Trước đề nghị của Sở GTVT Lâm Đồng về việc cho ý kiến về chủ trương tiếp nhận quản lý bảo trì QL27 đoạn tránh Liên Khương, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Lâm Đồng căn cứ các ý kiến của Khu Quản lý đường bộ IV để có ý kiến chính thức về việc giao đơn vị tiếp nhận, quản lý, khai thác và bảo trì đối với tuyến tránh Liên Khương đoạn Km171+00 – Km177+200 QL.27, tỉnh Lâm Đồng trước ngày 3/7 để xem xét, quyết định.

Trong thời gian chờ Cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đơn vị quản lý, bảo trì chính thức cho đoạn tuyến này, yêu cầu Sở GTVT Lâm Đồng chỉ đạo đại diện Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan tiếp tục quản lý, bảo trì, thực hiện các trách nhiệm bảo hành đoạn tuyến tránh Liên Khương nên trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình theo đúng quy định.

Trước đó, Khu quản lý đường bộ IV đã có báo cáo kết quả bàn giao tiếp nhận quản lý tài sản và quản lý, khai thác tuyến tránh Liên Khương đoạn Km171+00 – Km177+200, QL.27, tỉnh Lâm Đồng"; trong đó Khu Quản lý đường bộ IV kiến nghị: "…các tồn tại trên tuyến tránh Liên Khương đoạn Km171+00 – Km177+200 QL.27, tỉnh Lâm Đồng được Chủ đầu tư khắc phục xong, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận tiếp nhận bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; Tuyến tránh Liên Khương đoạn Km171+00 – Km177+200 QL.27, tỉnh Lâm Đồng thay thế đoạn tuyến QL.27 cũ đoạn Km170+900 – Km174+00 do Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng quản lý, bảo trì… Khu QLĐB IV kiến nghị Cục ĐBVN giao đoạn tuyến tránh Liên Khương đoạn Km171+00 – Km177+200 QL.27, tỉnh Lâm Đồng về Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng quản lý, bảo trì".

Ý kiến của bạn

Bình luận