Công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng cầu, đường bộ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/06/2021 11:22

Tổng cục ĐBVN vừa công bố điều chỉnh, bổ sung năm 2021 đối với tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ.


grab54fe031_3_20t_E1_BA_A3i_20tr_E1_BB_8Dng_20c_E1

Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố điều chỉnh, bổ sung tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bộ trên một số tuyến quốc lộ (đợt 2 năm 2021) theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị với tiêu chí cụ thể theo file dưới đây:

Riêng tải trọng của đường bộ, thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 – “Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”, Tiêu chuẩn ngành TCN 211 - 06 - “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”, Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó tải trọng trục tiêu chuẩn để tính toán kết cấu áo đường thông thường là 100 kN. Trường hợp các tuyến, đoạn tuyến đường bộ khác ngoài danh mục được công bố về tải trọng và khổ giới hạn của đường bộ tại địa chỉ nêu trên, chủ phương tiện, người thuê vận tải, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, khổ giới hạn cho phép của đường bộ, tốc độ, khoảng cách giữa các phương tiện và các quy định hiện hành khác có liên quan khi lưu hành trên đường bộ.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận