Công bố đường dây nóng xử lý tiêu cực trong lĩnh vực hàng hải

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/06/2021 10:29

Cục Hàng hải Việt Nam vừa công bố đường dây nóng nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin về những vướng mắc, hành vi tiêu cực trong hoạt động hàng hải.


202011242
Ảnh mimh họa

Theo đó, để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, tạo môi trường trong sạch trong hoạt động hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam công bố đường dây nóng, cụ thể như sau:

- Số điện thoại đường dây nóng: +84 - (0)24 - 37683191; +84 914689576.

- Số Fax: + 84 - (0)24 - 37683058.

- Email: Thanhtrahh@vinamarine.gov.vn.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng mong muốn các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông kịp thời thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc những tiêu cực, sai phạm trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức mà các cơ quan phát hiện được trong quá trình giám sát cộng đồng về Cục Hàng hải Việt Nam qua các địa chỉ trên.

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải Cục Hàng hải Việt Nam và các Cảng vụ hàng hải đã thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, để thực hiện tốt hơn nữa việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức nhằm phòng tránh hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu các Cảng vụ hàng hải thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ. Cục Hàng hải Việt Nam đã có kế hoạch kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của các Cảng vụ hàng hải để ngăn ngừa, phát hiện, xử lý đối với những hành vi vi phạm.

Ý kiến của bạn

Bình luận