Công bố lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Chính trị 27/09/2022 16:55

Chiều ngày 27/9, Bộ GTVT đã tổ chức lễ công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam.


Công bố lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Cường, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển đổi chức vụ lãnh đạo sang Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển đổi chức vụ lãnh đạo sang Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển đổi chức vụ lãnh đạo sang Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển đổi chức vụ lãnh đạo sang Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

Tất cả các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2022.

Công bố lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao các quyết định cho Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã yêu cầu Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động để Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/10 tới đây, trên tinh thần khách quan để ổn định cơ cấu tổ chức, ổn định tư tưởng cho cán bộ, viên chức, công chức. Làm nhanh, đầy đủ và đúng quy định, Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời phát huy truyền thống của Cục Đường bộ Việt Nam qua nhiều thế hệ để tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Đường bộ trong xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, Bộ trưởng Bộ GTVT mới ký quyết định công bố thành lập Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam trên cơ sở tách ra từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hàn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận