Công bố tình huống khẩn cấp 9 tuyến quốc lộ qua Sơn La

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/08/2023 14:50

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1030 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Sơn La thời gian từ ngày 01/7/2023 đến ngày 10/8/2023.

Video: Hiện trạng tuyến QL279D ngày 8/8/2023 sạt lở vùi lấp nền, mặt và công trình đoạn Km32+300 -Km32+600 thuộc bản Tàng Khẻ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Bộ GTVT cho biết, việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ: 4G, 6B, 6C, 12, 32B, 37, 43, 279 và 279D do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Sơn La từ ngày 01/7/2023 đến ngày 10/8/2023.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Sơn La theo phạm vi, trách nhiệm quản lý, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Trong đó, thực hiện rà soát, xác định cụ thể, kịp thời các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ bị thiệt hại, hư hỏng do các tình huống thiên tai nêu trên gây ra, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ VN báo cáo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN Bộ GTVT để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Sơn La chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ: 4G, 6B, 6C, 12, 32B, 37, 43, 279 và 279D do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Sơn La từ ngày 01/7/2023 đến ngày 10/8/2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận