Công bố tình huống khẩn cấp trên 6 tuyến quốc lộ qua Lai Châu

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/08/2023 10:51

Bộ GTVT vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ: 4D, 4H, 12, 32, 279 và 279D do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu từ ngày 01/7/2023 đến ngày 14/8/2023.

Sạt lở QL4H tại Km35+500 vào ngày 18/8/2023

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Lai Châu theo phạm vi, trách nhiệm quản lý, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai bằng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó kịp thời. 

Đồng thời, thực hiện rà soát, xác định cụ thể, kịp thời các vị trí kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ bị thiệt hại, hư hỏng do các tình huống thiên tai nêu trên gây ra, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 theo tình huống khẩn cấp về thiên tai, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đường bộ VN, Sở GTVT Lai Châu chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến Quốc lộ: 4D, 4H, 12, 32, 279 và 279D do các đợt mưa, lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu từ ngày 01/7/2023 đến ngày 14/8/2023.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ý kiến của bạn

Bình luận