Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
13/11/2020 09:38

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 27/2020 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

NTrang
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 27/2020 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Thông tư nêu rõ, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời vùng nước cảng biển Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu nước, vùng nước khác theo quy định.

Bên cạnh đó, bãi bỏ Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020.

Toàn văn Thông tư xem tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận