Công đoàn GTVT hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động 2022

Tác giả: Thu Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 17/03/2022 11:57

Công đoàn GTVT sẽ hướng dẫn, tuyên truyền về các nguy cơ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro về an toàn vệ sinh lao động.

Công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án cao tốc Mai Sơn - QL45

Công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án cao tốc Mai Sơn - QL45

Ngày 15/03/2022, Công đoàn GTVT ban hành Hướng dẫn số 798 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn năm 2022, với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19". Thời gian tổ chức từ ngày 01/5 đến 31/5/2022.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn GTVT tập trung hướng dẫn tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, NLĐ, các nguy cơ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

Các hình thức hoạt động truyền thông về ATVSLĐ được đổi mới và tăng cường các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ cả trực tiếp và trực tuyến tới các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động; Xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, cảnh báo, số tay, tờ rơi, hướng dẫn về chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022; đa dạng hóa nhiều hình thức thông tin, truyền thông phù hợp, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xa hội, điện thoại thông minh.

Công đoàn GTVT yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc, nhất là công đoàn cơ sở đối thoại với người sử dụng lao động để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ tại nơi làm việc. Thăm hỏi và tặng quà cho một số nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quân chúng làm công tác ATVSLĐ; phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả địch bệnh COVID 19. 

Ý kiến của bạn

Bình luận