Công đoàn GTVT Việt Nam tập huấn công tác công đoàn năm 2022

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 10/11/2022 11:51

Từ ngày 09 - 12/11/2022, tại Quảng Ninh, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp. Ông Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Tập huấn công tác công đoàn năm 2022 - Ảnh 1.

Quảng cảnh Hội nghị tập huấn

Đây là một trong những sự kiện nhằm thực hiện Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023), triển khai kế hoạch về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) và kế hoạch về tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022 nhằm giúp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nắm chắc các nguyên tắc, quy trình, nội dung để tổ chức thành công đại hội Công đoàn cơ sở.

Đồng thời thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/03/2022; đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn.  Do đó, việc tổ chức Đại hội công đoàn phải thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, đúng tiến độ; công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, công tác tuyên truyền cần có sự quan tâm về cả trước, trong và sau Đại hội.

Tập huấn công tác công đoàn năm 2022 - Ảnh 2.

Ông Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội tập huấn

Phát biểu chỉ đại tại hội nghị, ông Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học, ghi chép, lắng nghe để tiếp thu các nội dung chuyên đề được các báo cáo viên trình bày. 

Đồng thời, mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm. Sau khi tham gia lớp tập huấn, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi truyền đạt tại lớp tập huấn vào thực tiễn, chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp thành công.

Tập huấn công tác công đoàn năm 2022 - Ảnh 3.

Ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe báo các viên trình bày các chuyên đề sau:

Công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội công đoàn các cấp.

Về công tác tài chính: Các quy định mới về tài chính công đoàn các cấp; Nội dung chi Đại hội công đoàn các cấp; Công tác dự toán, quyết toán tài chính công đoàn hàng năm.

Công tác tuyên tuyền đại hội, các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng đại hội; lĩnh vực thi đua khen thưởng, công tác chính sách pháp luật và quan hệ lao động.


Ý kiến của bạn

Bình luận