Công ty CP TTTH đường sắt Đà Nẵng hủy đăng ký công ty đại chúng

Doanh nghiệp 07/06/2021 19:08

Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt: Bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn tai nạn giao thông đường sắt.


aboutus
Trụ sở Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ Thông báo số 2415/UBCK-GSĐC ngày 28/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và Nhà đầu tư về việc hủy đăng ký công ty đại chúng như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Tên tiếng anh: DANANG RAILWAY TELECOMMUNICATION-SIGNALIZATION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: DNRTS.,JSC

2.  Địa chỉ trụ sở chính: 218 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

3.  Điện thoại: 0236.3821345                                Fax: 0236.3891921

4.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400267431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 28tháng 4 năm 2017.

5.  Vốn điều lệ: 10.833.330.000 đồng.

6.  Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt: Bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn tai nạn giao thông đường sắt.

Lý do hủy đăng ký công ty đại chúng:

            Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng hủy tư cách công ty đại chúng.

            Trân trọng thông báo.

Ý kiến của bạn

Bình luận